Utviklingsplan

Utviklingsplan

Denne siden inneholder en oversikt over hva vi jobber med mot ulike milepæler. Dette er et levende dokument og oppdateres jevnlig basert på tilbakemeldinger.


Sist oppdatert 20/05/2021

Frem mot nasjonal lansering

 • Kvalitetssikre alle tall og beregninger
 • Grep for å gjøre det enklere å navigere og finne fram i selve kartet, ved hjelp av tydeligere markeringer og navn på områder
 • FAQ/infoside tilknyttet kartet med svar på de vanligste spørsmålene
 • Visuell indikasjon som viser datakvaliteten for et enkelt område, for å tydeliggjøre fordelene med å være foregangskommune
 • Små fiks på språk og formattering
 • Forbedring på hvordan vi fremstiller kategori-fordelingen, samt mer info om hver enkelt kategori.

Før stortingsvalget

 • Mulighet å filtrere på kategorier
 • Navigering i kartet på nabolagnivå

Høsten 2021

 • Data fra flere datakilder som banker og strømselskaper
 • Mulighet å sammenligne Norge med andre land i Norden.
 • Adminpanel for klimarådgivere i kommunen hvor de kan f.eks generere rapporter, se mer detaljer på trender o.l.
 • Mulighet å se og sammenligne med historiske data
 • Mulighet for innbyggere å sammenligne sitt fotavtrykk med gjennomsnittet i sin kommune og fylke

I tillegg til kontinuerlige forbedringer basert på tilbakemeldinger og brukertesting.