Utviklingsplan

Utviklingsplan

Denne siden inneholder en oversikt over hva vi jobber med mot ulike milepæler. Dette er et levende dokument og oppdateres jevnlig basert på tilbakemeldinger.


Sist oppdatert 28/01/2022

Q1 2022

Januar – Mars 2022

Vi jobber mot 4 viktige satsninger dette kvartalet. 

 1. Kommuner vil få mulighet til å logge inn på et enkelt dashboard. Som en første funksjonalitet her vil de kunne laste ned en rapport med informasjon om bakgrunnsdata.  
 2. Vi vil prototype funksjonalitet for scenario-modellering. Dette vil gi mulighet for å justere indikatorer som f.eks andel av elbiler, og se hvilke endringer som må til for å nå definerte klimamål. 
 3. Vi vil klargjøre for nordisk ekspansjon for å sikre læring og samarbeid på tvers av land. 
 4. Vi vil klargjøre for implementering av datakilder fra banker, strømselskap og andre datakilder for å kunne måle kontinuerlig forbedring. 

Vi ønsker å jobbe tett med våre foregangskommuner for å sikre at disse satsningene gir størst mulig verdi. Dere vil derfor bli invitert til ulike sesjoner for brukertesting og vil få mulighet til å gi tilbakemeldinger. 

Sammen skaper vi en tjeneste som vil bidra til å endre verden slik at vi kan nå våre klimamål og skape et mer inkluderende samfunn! Som alltid blir vi veldig glade for feedback så fyll gjerne inn dine innspill eller spørsmål her.

Q3&Q4 2021

Frem mot nasjonal lansering

 • Kvalitetssikre alle tall og beregninger
 • Grep for å gjøre det enklere å navigere og finne fram i selve kartet, ved hjelp av tydeligere markeringer og navn på områder
 • FAQ/infoside tilknyttet kartet med svar på de vanligste spørsmålene
 • Visuell indikasjon som viser datakvaliteten for et enkelt område, for å tydeliggjøre fordelene med å være foregangskommune
 • Små fiks på språk og formattering
 • Forbedring på hvordan vi fremstiller kategori-fordelingen, samt mer info om hver enkelt kategori.

Før stortingsvalget

 • Mulighet å filtrere på kategorier
 • Navigering i kartet på nabolagnivå

Høsten 2021

 • Data fra flere datakilder som banker og strømselskaper
 • Mulighet å sammenligne Norge med andre land i Norden.
 • Adminpanel for klimarådgivere i kommunen hvor de kan f.eks generere rapporter, se mer detaljer på trender o.l.
 • Mulighet å se og sammenligne med historiske data
 • Mulighet for innbyggere å sammenligne sitt fotavtrykk med gjennomsnittet i sin kommune og fylke

I tillegg til kontinuerlige forbedringer basert på tilbakemeldinger og brukertesting.