Nå synliggjør vi fotavtrykket til folkets forbruk!

Med Folkets Fotavtrykk får kommuner og fylkeskommuner et verktøy som gir innsikt i og mulighet til å redusere forbruksbaserte utslipp.

72% av befolkningen sier de vil leve mer bærekraftig*.

De vet bare ikke hvordan.

*Kilde: Ipsos / World Economic Forum global survey Sept 2020

Samtidig kommer 2/3 av alle globale utslipp som en direkte effekt av vårt forbruk!*

Men dette måles ikke i dag.

*Kilde: “Environmental Impact Assessment of Household Consumption”, D. Ivanova et al., Journal of Industrial Ecology (2016)

Hva er problemet?

Hva er problemet?

I dag forbrukes mye mer enn hva som er bærekraftig for kloden. Innbyggerne i en kommune har et personlig fotavtrykk som er inntil 15 ganger større enn utslippene fra kommunens virksomhet, men disse utslippene har vært usynlige – frem til nå.

Hvorfor er det viktig?

Hvorfor er det viktig?

For å nå klimamålene må hver og en av oss bidra! Undersøkelser viser også at folk ønsker å leve mer bærekraftig, men spør seg selv – hvordan?

Hvorfor er det viktig?

Hvordan kan vi løse det?

Ved å ha et verktøy som måler status på innbyggernes fotavtrykk, og deretter motivere til en mer bærekraftig livsstil, så blir både måling og endring mulig! Mulighetsrommet øker når flere drar i samme retning.

Folkets Fotavtrykk
Folkets fotavtrykk

Folkets fotavtrykk, en del av løsningen

I Folkets Fotavtrykk samles offentlige og private aktører for sammen å motiverer enkeltpersoner til en mer bærekraftig livsstil. Kartet viser gjennomsnittlig fotavtrykk per innbygger i et område, beregnet basert på forbruk av energi, mat, transport, varer og tjenester, og offentlig sektor. Tallene er basert på statistikk fra offentlig register og høykvalitets klimadata levert i samarbeid med Asplan Viak. Fotavtrykket oppdateres automatisk når nye data blir tilgjengelig.

Alle kommuner kan se på kartet gratis, og vil se et fotavtrykk. Kommuner og fylkeskommuner som har inngått partnerskap med prosjektet får et fotavtrykk basert på flere datakilder, noe som gir høyere kvalitet på fotavtrykket. Folkets Fotavtrykk stimulerer til samarbeid og kompetansedeling, samt innbyggerinvolvering. Sammen kan vi få ned fotavtrykket!

Forskningsrådet har bevilget støtte til utvikling av prosjektet, som Ducky gjennomfører sammen med Asplan Viak og TietoEvry.

SDG9
Folkets fotavtrykk, en del av løsningen

Vårt mål er å skape en verktøykasse som vi kan bruke sammen for å nå flere av FNs bærekraftsmål!

Hva er forbruksbaserte utslipp?

Hva er forbruksbaserte utslipp?

Forbruksbaserte utslipp beregnes ut fra klimafotavtrykket hver av oss som enkeltpersoner etterlater oss gjennom kjøp av varer og tjenester. Forbruksbaserte utslipp beregnes ut fra hva som konsumeres, ikke hva som produseres. Forbruksbaserte utslipp hører under kategorien indirekte utslipp – scope 3 i EU taksonomi.

Hva er nudging?

Hva er nudging?

På norsk kan nudging oversettes med “vennlig dult”. Det handler om å endre folks atferd i en bestemt retning – uten å ta fra dem valgfriheten. Klima-nudging vil si å bevisstgjøre folk på hvordan små og store hverdagsaktiviteter påvirker deres eget klimafotavtrykk, og gi tips, råd og veiledning til endringer de kan gjøre for å redusere sitt personlig fotavtrykk.

Datakilder og metodikk

Data fra offentlige registre kombineres med innbyggernes egne opplysninger og data fra private aktører for å gi nøyaktige personlige utslipp. Denne estimeringen vil kontinuerlig forbedre seg med nye datakilder.

Dokumentasjon

Les mer om våre datakilder og metodikk i dokumentasjonen.

Spørsmål og svar

Lurer du på ting som hvordan vi beregner fotavtrykket, eller hva et fotavtrykk er, sjekk ut Spørsmål og svar.

Utviklingsplan

Utviklingsplan

Nysgjerrig på det neste som kommer i Folkets Fotavtrykk? Sjekk ut utviklingsplanen vår.

Bli foregangspartner!

Mer detaljert fotavtrykk og muligheten til å påvirke utviklingsarbeidet

Få detaljert forbruksbasert fotavtrykk for din kommune og hvert nabolag.
12 måneders tilgang til data og tilbakemelding på funksjonalitet som utvikles i perioden.
Admintilgang med mulighet for å hente ut rapporter og analysere data.

Samarbeid, endring og muligheter

Samarbeid, endring og muligheter
Skap en felles historie for økt impact

Bærekraftsrapportering

Kvantitativt og kvalitativt innhold til rapportering på bærekraftsmål og andre rammeverk.

Spar penger

Ferdige klimadata beregninger.
Garanti at en eventuell overgang til en årlig lisens vil ikke overstige foregangsprisen per år de 12 påfølgende månedene (selv om funksjonalitet utvides)

Tilbud for foregangskommuner*

Inntill 5 000 innbyggere
25 000,-
5 000 til 9 999 innbyggere
45 000,-
10 000 til 49 999 innbyggere
65 000,-
50 000 til 250 000 innbyggere
95 000,-
Over 250 000 innbyggere
Etter avtale

*Pris i NOK, ekskl. MVA. Ingen bindingstid.

Våre foregangspartnere offentlig sektor

Disse kommunene har allerede tatt på seg den grønne ledertrøyen som foregangskommuner i Folkets Fotavtrykk

Trondheim Kommune
Sunnfjord Kommune
Kinn Kommune
Gloppen Kommune
Stjordal Kommune
Stavanger Kommune
Asker Kommune
Oslo Kommune
Molde Kommune
Bodo Kommune
Orland Kommune
Våre foregangskommuner

Disse fylkeskommunene er med på laget. Som Fylkeskommune kan du bidra med å gjøre samarbeidet kjent for kommuner, og å gi og få input fra deltagende kommuner for en helhetlig klimapolitikk for fylket.

Vestland

Våre næringspartnere

Næringspartnere i Folkets Fotavtrykk integrerer fotavtrykksdata i sine apper, og bidrar med forbruksdata som øker kvaliteten på beregningene i kartet.

Sparebank SMN

Midt-Norges ledende finanskonsen og del av SpareBank1-alliansen.

FjordKraft

Hele Norges strømleverandør.

Wattn

Strømleverandøren som jobber for å gi deg de beste løsningene med fokus på teknologi og bærekraft

Norges forskningsråd

Utviklet med støtte fra Forskningsrådet.

Våre utviklingspartnere

Ducky samarbeider med ledende fagområder for å utvikle verdens mest avanserte klimakalkulator. Vårt felles mål er å skape et effektivt verktøy i klimakampen for å nå FNs bærekraftsmål.

“Profit for good” stiftet for å takle klimaendringene og truslene de har mot miljøet.

Asplan Viak

Ledende konsulentbyrå for klimaregnskap på fylkes- og kommunenivå.

tietoEvry

Spesialist innen datalagrind, sikkerhet og analyse.